Bedrijfsevaluatie

Getallen spreken voor zich.

Bij een bedrijfsevaluatie worden alle onderdelen van het bedrijf nauwgezet ingeschat en tot één bedrag samengevat. Aanleiding hiertoe kan bv. aan- of verkoop van een bedrijf of gedeelten ervan zijn. Echter ook kapitaalveranderingen, fusies of transformaties. Het vaststellen van ontslagvergoeding/schadeloosstelling of geschillen in erfgoed of familie – conflicten kan leiden tot een bedrijfsevaluatie. De belastingtechnische waarde inschatting, gedeeltelijke afschrijvingen van deelnames,… En nog veel redenen meer.

Zeker is dat wij uw bedrijf in elk denkbare situatie optimaal zullen helpen. Wij helpen u te onderkennen wat de waarde van uw bedrijf nu en in de toekomst voor u betekend. Wat betekenen deze bedragen voor de toekomstplanning. Waar en hoe kunt u het beste investeren of, waar is het beter om even gas terug te nemen. Bij dit alles gaan wij uit van vaststaande berekeningprincipes. Wij zijn er voor u!

Back to top