Sociaal Bewogen

EUREGIO Welzijnsregio

De welzijnsregio Euregio is er ter bevordering van de algemene gezondheid middels het vormen van een netwerk van meerdere sectoren zoals bv.tussen artsen en apotheken of tussen revalidatie en zorg. De leden van deze vereniging proberen met veel engagement en concrete hulp deze doelstelling te bereiken. Om dit doel te bereiken zijn er veel verschillende beroepen en competenties nodig. Zo draagt elk lid zijn steentje bij.Enkele indirect via raadgeving of deelname aan projecten, anderen direct als administratief medewerker of als inkoper.In deze vereniging heerst een positieve en motiverende sfeer die leidt tot veel inzet, creativiteit en hoog potentieel.

Petenkinderen

Ook wij willen de wereld veranderen. Door de “adoptie” van twee kinderen via “Plan international” kunnen wij de levensomstandigheden van twee kinderen en hun families in Afrika verbeteren.

Plan is een internationale organisatie die opereert in ontwikkelingslanden in Afrika, Azie en Latijns-Amerika en zich sterk maakt voor de kinderrechten aldaar. Kinderen staan centraal in de programma’s die als doel hebben de jongens en meisjes een betere en zekere toekomst te verschaffen.

Plan wil een wereld creëren waarin kinderen geen armoede lijden en zich gezond ontwikkelen en ontplooien kunnen in een omgeving waar de Kinderrechten gerespecteerd worden, onafhankelijk van ras, religie of politieke overtuiging.

Back to top